SAP ESS & SAP MSS

erantzunik bizkor eta eraginkorrena autozerbitzuan datza

Langileen auto-zerbitzuak GGBB operazioen kostuak %50 murriztu ahal ditu. Langilearen atariari eskerrak, zure enplegatuak tresna hauekin kontatu ahalko dute:

 • Elkarlana (room, barneko txat bat, posta)
 • Ezagupenaren kudeaketa
 • Lan fluxuak, Workflow

Ezaugarriak, SAP ESS:Employee Self-Services:

 • Langileentzat 80 autozerbitzu baino gehiago
 • Web orrialde estandarrak
 • Prozeduren hobezintasuna eta erraztasuna
 • Bizitza eta lanaren gertakariak
 • Adobe forma elkarreragileen erabilpena

Ezaugarriak, SAP MSS: Manager Self-Services

 • Gerenteak hasitako prozesuen automatizazioa
 • GGBB prozesuetan parte hartze aktiboa
 • Web orrialde estandarrak
 • Zuzenduriko prozesuak
 • Adobe forma elkarreragileen erabilpena
 • Funtzio analitikoa barneratuta
SAP ESS & MSS – langilearen autozerbitzua