SAP MANTENIMENDUA

SAP MANTENIMENDU PREBENTIBOA, ZUZENGARRIA ETA GARAPENEKOA.

Mantenimendu zuzengarri, ebolutibo eta garapeneko zerbitzuak IEC/ISO-20.000 estandarren eta baldintzen barnean daude. Zerbitzu hauek hurrengo SAP ERP-ko eta/edo SAP BI-ko aplikazio eta moduluak dauzka:

 • Finantzak: Finantzak eta Controlling
 • Logistika: Sales & Distribution eta Material Management
 • Giza Baliabideak
 • Business Intelligence: Business Warehouse eta Business Objects Aplikazioak
 • SAP Sistemak
 • Neurrira egindako garapenak: ABAP, ABAP OO, ABAP Web Dynpro
 • Ataria: Employee Self-Service, Manager Self Service

Mantenimendu zerbitzuaren barruan zuzengarri, ebolutibo eta garapen ekintza ekintza guztiak daude. Hauek, zerbitzu integrala ematea posible egiten dute eta bezeroari, aplikazioen eboluzioa eta beste sistemekin integrazioa burutzeko euskarri aproposa ematen diote.

Oreka IT-ren mantenimendu zerbitzuen abantaila lehiakorrak, informazio sistema baten eta bere aplikazioen kudeaketaren soluzioan ardazten dira, bezeroari hurrengo onurak eskaintzen dizkion zerbitzu maila bermatzen:

 • Produktibitate Altua
 • Kostuen Kontrol Aproposa eta Gardentasuna
 • Neurketa eta Kontrola
 • Zerbitzuaren Erabilgarritasuna

SAP Mantenimendu zerbitzuak

INTZIDENTZIA KUDEATZAILEA

Horrez gain, Oreka IT-ek, berezko SAP aplikazio bat garatu du intzidentziak kudeatzeko eta jarraitzeko: Intzidentzia Kudeatzailea.

Oreka IT-ren Intzidentzia Kudeatzaileak bezeroaren eta mantenimendu taldearen arteko interakzioa azkartzen eta errazten du, lehenak sortzen dituen intzidentziak jorratzeko orduan. Bezero bakoitzeko izaera eta kasuistikara egokitzen den tresna da. Horrek hurrengo alderdiak posible egiten ditu:

 • Intzidentziak zein modulutan sortuko diren adieraztea
 • Intzidentzia mota bakoitzaz zein aholkulari arduratuko den adieraztea
 • Bezero bakoitzarekin adostatutako ANS akorduak konfiguratzea
 • Bezero bakoitzaren ordutegiaren, egutegiaren... arabera zerbitzua egokitzea

Intzidentzia Kudeatzaileak, gure mantenimendu zerbitzuari datxekion zati bat bezala, IEC/ISO-20.000 ziurtagiriaren ikuskapen eta baldintza guztiak bete ditu eta tipologia guztietako intzidentziak kudea ditzake:

 • Zuzengarriak
 • Ebolutiboak
 • Euskarria
 • Prebentiboak
 • Arazoen Kudeaketa

Oreka I.T.-ren Intzidentzia Kudeatzailea